Wanneer U ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij U uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat.
U kunt zich daarvoor echter ook schriftelijk wenden tot mr. drs. A.L.M. Simons, klachtenfunctionaris van ons kantoor.
U ontvangt omgaand een schriftelijke uitnodiging om uw klacht mondeling toe te lichten.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen. Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de ‘Geschillencommissie Advocatuur’. Dat kan pas nadat U uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor U open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.


← Vorige