Arbeidsongeval (bedrijfsongeval) en beroepsziekte:

Ondanks voorzorgsmaatregelen komen ongevallen tijdens de arbeid met letsel bij de werknemer als gevolg nog veel voor. Onveilige werkomstandigheden, onvoldoende beveiligde machines, onvoldoende instructies, gebrekkige communicatie, enz. De voorbeelden zijn legio.

De zorgplicht van de werkgever gaat heel ver en werkgeversaansprakelijkheid is aan de orde, tenzij...

Dat geldt ook voor het ontstaan van beroepsziekten door veelal meerjarig bestaande arbeidsomstandigheden die niet deugen. Blootstelling aan asbest is een van de sprekende voorbeelden, maar het gaat om veel meer. Denk aan OPS of RSI.

Het gaat hier om de 'werkgeversaansprakelijkheid' voor letsel van de werknemer opgelopen tijdens de arbeid, met veel bijzondere regels over aansprakelijkheid als zodanig alsmede over aansprakelijke partijen in bijvoorbeeld situaties van uitlenen en inlenen van werknemers (denk aan uitzendkrachten) of de rol en juridische positie van hoofdaannemers en onderaannemers. Een bijzonder gebied in de letselschade in relatie tot arbeid. En dan spreken we ook over de re-integratieverplichting van uw werkgever.

Wij zijn er voor U in alle opzichten met gespecialiseerde kennis en ervaring, zowel ter zake de aansprakelijkheidsvragen, arbeidsrecht als sociaal zekerheidsrecht.


← Vorige