Risicoaansprakelijkheid voor dieren:

De wetgever heeft een bijzondere zg. 'risicoaansprakelijkheid' ingesteld voor schade toegebracht door dieren. De bezitter van een dier is in beginsel aansprakelijk voor schade toegebracht aan een ander wanneer het gedrag van zijn dier daarvan de oorzaak is. Wederom een bijzondere grondslag van aansprakelijkheid in de letselschade met advies aan dierenbezitters: verzeker U voor deze vorm van aansprakelijkheid.


← Vorige