Productaansprakelijkheid:

Product(en)aansprakelijkheid is een vorm van aansprakelijkheid van de producent/fabrikant of importeur ter zake het in het verkeer brengen van een gebrekkig product voor de letselschade opgelopen door het gebruik van dat product.

Een bijzonder aansprakelijkheidsgebied in de letselschadepraktijk. Een producent/importeur van een product met bepaalde gebreken waardoor iemand letsel oploopt is in beginsel aansprakelijk voor die schade.

Naast bekende gevallen van onveilige geneesmiddelen met ernstige bijwerkingen of de bekende onveilige medische implantaten (gebrekkige borstprothese, heupprothese e.d.) valt zeker ook te denken aan onveiligheden bij het gebruik van allerlei zaken in het dagelijks leven, van auto's tot onveilige ladders en keukenapparatuur enz.

De ervaring leert overigens dat het aantal gevallen van productenaansprakelijkheid redelijk beperkt is.


← Vorige