Risicoaansprakelijkheid voor bezitters van gebrekkige zaken en opstallen:

Niet onvermeld mag blijven een aantal 'risicoaansprakelijkheden' van de bezitter van gebrekkige zaken of opstallen, vormen van zg. kwalitatieve aansprakelijkheid.

Wanneer een gebrek van een zaak of opstal leidt tot letselschade van een derde, is die bezitter in beginsel daarvoor aansprakelijk ook zonder 'schuld' van die bezitter, tenzij.... Hierbij kunt U denken aan allerlei gebeurtenissen veroorzaakt door een gebrek van een zaak of een opstal.

Daaronder kan ook vallen de aansprakelijkheid van de overheid (gemeente, provincie, staat) voor gebrekkige weginrichting (de zg. aansprakelijkheid voor wegbeheerders). Denkt U maar aangevaarlijke situaties op de openbare weg, een fietspad of trottoir.


← Vorige