Aansprakelijkheid voor misdrijven:

Er zijn natuurlijk vormen van het moedwillig toebrengen van letsel aan een ander.

Het strafrecht kent diverse vormen en gradaties: van eenvoudige mishandeling, toebrengen van zwaar lichamelijk letsel tot (pogingen tot) doodslag en moord.

Het slachtoffer van een misdrijf of de nabestaanden verdienen optimale bijstand, zo gewenst als 'gevoegde partij' in de strafprocedure (het strafproces), de vordering jegens het schadefonds voor geweldsmisdrijven resp. een civiele vordering tot schadevergoeding.

Ook in die gevallen zijn wij er voor U.


← Vorige