Aansprakelijkheid voor letsel toegebracht in Sport- en spelsituaties:

Het is niet zo vreemd dat het aansprakelijkheidsrecht in gevallen van 'sport- en spelsituaties' wat terughoudend is. Een deelnemer aan de sport of het spel loopt nu eenmaal, vanwege zijn deelname, per definitie een verhoogd risico op, gelet op de aard van de sport of het spel.

Het aansprakelijkheidsrecht kent in deze gevallen dus een hogere drempel als het gaat om aansprakelijkheid tussen de deelnemers aan de sport of het spel. Maar er zijn natuurlijk wel grenzen...... Wij kennen die grenzen.

Iets anders, en daarmee niet echt thuis horend in deze categorie,  is weer de aansprakelijkheid van de organisator van een sportevenement of wedstrijden van welke aard dan ook. Organisatoren van dit soort evenementen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid ter zake de organisatie van het evenement en de inrichting van bijvoorbeeld een uit te zetten 'parcours'.

Ook aansprakelijkheid voor een school bij ongevallen tijdens de gymnastiekles, of bijvoorbeeld aansprakelijkheid van een opleidingsinstituut voor bepaalde sporten,  vorm zo'n categorie van aansprakelijkheid waarin de terughoudendheid ter zake aansprakelijkheid tussen deelnemers niet aan de orde is.


← Vorige