Verkeersrecht:

Alles wat zich op de openbare weg tussen verkeersdeelnemers (ook voetgangers) afspeelt is het onderwerp van het verkeersrecht.

Verkeersaansprakelijkheid gaat over de vraag wie aansprakelijk is bij ongevallen in het verkeer. Het verkeer kent, dat behoeft geen betoog, eenvoudige voorvallen met lichte letselschadezaken tot de meest dramatische gebeurtenissen waarbij mensen het leven laten.

De toedracht van een verkeersongeval is soms helemaal niet eenduidig en de vraag over aansprakelijkheid tussen betrokken partijen allerminst eenvoudig.

Voetgangers en fietsers worden daarbij door de Wet extra beschermd, en dat geldt in het bijzonder voor kinderen onder de 14 jaar.

Vooral zaken waarbij de toedracht niet geheel duidelijk is, of sprake is van samenloop van meerdere verkeersfouten van de betrokken verkeersdeelnemers , is actuele kennis van het verkeersaansprakelijkheidsrecht onontbeerlijk. Daarvoor is uw LSA-advocaat.


← Vorige